Green Care

Green Care on luontoon tai maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luontoympäristöön tai maatilalle mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Green care -termin suomenkielisinä vastineina käytetään luontohoivan; Vihreän hoivan ja luontovoiman; Vihreän voiman -käsitteitä. Luontohoivasta on kysymys silloin, kun palvelut tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa. Luontovoiman palveluihin voivat kuulua luontolähteiset työhyvinvointipalvelut sekä harrastus-, kasvatus ja virkistyspalvelut.

Vihreä hoiva ja voima eli Green Care on viime vuosina saanut jalansijaa sitä mukaa kun käytäntö ja tutkimustulokset ovat osoittaneet luonnon ja elävän ympäristön vaikuttavan voimakkaasti ihmisen hyvinvointiin. Luonnon, eläinten ja kasvien sekä niistä huolehtimisen on todettu mm. vähentävän stressiä,  laskevan verenpainetta, antavan onnistumiskokemuksia ja edistävän vuorovaikutustaitoja.

Luonto- ja eläinavusteisuus on laaja käsite ja voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi puutarhanhoitoa, luonnossa liikkumista, eläinten katselemista tai eläinten kanssa puuhaamista esim. rapsuttelua ja ruokkimista, yhdessäoloa, keskustelua, uusien taitojen oppimista, kahvihetkiä nuotiolla tai maatilaan liittyvien askareiden suorittamista.

Toimintamuoto määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Se voi olla virkistystoimintaa, kuntoutusta tai terapiaa jonka tavoitteena on esimerkiksi motorinen kuntoutuminen, vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, traumaattisesta tapahtumasta toipuminen, elämänhallinnan parantaminen tai uuden ympäristön ja kokemusten tuoma vaihtelu.

Oleellista kaikessa toiminnassamme on luonnon ja eläinten läsnäolo ja sen mukanaan tuoma rauhoittava ja hyvinvointia edistävä vaikutus.

Lisätiedot: Green Care Finland ry

 

Comments are closed